Prosím čekejte...

Genetické prediktivní testy

prediktiv-test.jpg

I. test TromboGen® je určen pro ženy plánující těhotenství a před nasazením hormonální antikoncepce nebo hormonální substituční terapie

Detekuje Vaše genetické predispozice ke vzniku arteriální i venózní trombózy, tzv. trombofilní stavy. Tyto stavy mohou být spoluzodpovědné za řadu těhotenských komplikací:

 • Opakovaný potrat nebo předčasný porod
 • Předčasné odloučení placenty
 • Opožděný růst plodu
 • Rozštěpové vady páteře plodu
 • Náhlé nitroděložní úmrtí plodu
 • Preeklampsie (zvýšený krevní tlak a selhávání ledvin)
 • Vznik žilní trombózy (krevní sraženiny) a následně embolie (uvolnění krevní sraženiny aucpání cévy)

Pokud se u Vás některá z uvedených komplikací vyskytla, uhradí vyšetření TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna. Další indikace, ve krerých hradí TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna:

 • Hluboká žilní trombóza a/nebo plicní embolie v anamnéze
 • Infarkt myokardu a/nebo cévní mozková příhoda v anamnéze
 • Před plánovanou asistovanou reprodukcí
 • Některý z Vašich pokrevních příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) prodělal žilnítrombózu a/nebo plicní embolii
 • Některý z Vašich pokrevních příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) prodělal infarktmyokardu a/nebo cévní mozkovou příhodu do 40 let věku

Proč je genetický test TromboGen® vhodný před nasazením hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie? Riziko žilní trombózy a embolie je u uživatelek hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie v perimenopauze zvýšeno asi 2 – 4x, zůstává však stále jen malé (1:1000). Pokud jsou však tyto uživatelky současně dosud nerozpoznanými nositelkami některých trombofilních stavů, je riziko zvýšeno až 50x (1:20).

Pokud splňujete výše uvedená indikační kritéria, uhradí vyšetření TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna. Pokud tato kritéria nespňujete a přesto chcete před nasazením hormonální antikoncepce či substituční terapie vědět, zda netrpíte trombofilním stavem, je možné vyšetření provést za přímou úhradu. V tomto případě se můžete rozhodnout, zda podstoupíte kompletní vyšetření na čtyři nejčastější mutace nebo levnější vyšetření na dvě nejdůležitější mutace. Pokud si vyšetření hradíte sami, máte přesto u některých zdravotních pojišťoven nárok na příspěvek.

II. komplexní test GynGen® je určen pro ženy, které chtějí znát své genetické predispozice k nádorovým onemocněním prsu a vaječníku

Jak se testy provádí? Jde o krevní odběr v naší ambulanci . Vzorek je pak odeslán ke zpracování do certifikované genetické laboratoře GHC Genetics v Praze. Výsledky jsou pak k dispozici za 3 týdny.

Created by GSiT 2017