Prosím čekejte...INFORMACE PRO PACIENTKY

prediktiv-test.jpg

I. test TromboGen® je určen pro ženy plánující těhotenství a před nasazením hormonální antikoncepce nebo hormonální substituční terapie

Detekuje Vaše genetické predispozice ke vzniku arteriální i venózní trombózy, tzv. trombofilní stavy. Tyto stavy mohou být spoluzodpovědné za řadu těhotenských komplikací:

 • Opakovaný potrat nebo předčasný porod
 • Předčasné odloučení placenty
 • Opožděný růst plodu
 • Rozštěpové vady páteře plodu
 • Náhlé nitroděložní úmrtí plodu
 • Preeklampsie (zvýšený krevní tlak a selhávání ledvin)
 • Vznik žilní trombózy (krevní sraženiny) a následně embolie (uvolnění krevní sraženiny aucpání cévy)

Pokud se u Vás některá z uvedených komplikací vyskytla, uhradí vyšetření TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna. Další indikace, ve krerých hradí TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna:

 • Hluboká žilní trombóza a/nebo plicní embolie v anamnéze
 • Infarkt myokardu a/nebo cévní mozková příhoda v anamnéze
 • Před plánovanou asistovanou reprodukcí
 • Některý z Vašich pokrevních příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) prodělal žilnítrombózu a/nebo plicní embolii
 • Některý z Vašich pokrevních příbuzných (sourozenci, rodiče, prarodiče) prodělal infarktmyokardu a/nebo cévní mozkovou příhodu do 40 let věku

Proč je genetický test TromboGen® vhodný před nasazením hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie? Riziko žilní trombózy a embolie je u uživatelek hormonální antikoncepce a hormonální substituční terapie v perimenopauze zvýšeno asi 2 – 4x, zůstává však stále jen malé (1:1000). Pokud jsou však tyto uživatelky současně dosud nerozpoznanými nositelkami některých trombofilních stavů, je riziko zvýšeno až 50x (1:20).

Pokud splňujete výše uvedená indikační kritéria, uhradí vyšetření TromboGen® Vaše zdravotní pojišťovna. Pokud tato kritéria nespňujete a přesto chcete před nasazením hormonální antikoncepce či substituční terapie vědět, zda netrpíte trombofilním stavem, je možné vyšetření provést za přímou úhradu. V tomto případě se můžete rozhodnout, zda podstoupíte kompletní vyšetření na čtyři nejčastější mutace nebo levnější vyšetření na dvě nejdůležitější mutace. Pokud si vyšetření hradíte sami, máte přesto u některých zdravotních pojišťoven nárok na příspěvek.

II. komplexní test GynGen® je určen pro ženy, které chtějí znát své genetické predispozice k nádorovým onemocněním prsu a vaječníku

Jak se testy provádí? Jde o krevní odběr v naší ambulanci . Vzorek je pak odeslán ke zpracování do certifikované genetické laboratoře GHC Genetics v Praze. Výsledky jsou pak k dispozici za 3 týdny.


delozni-cipku.jpg

Nabízíme očkování proti lidským papilomavirům (HPV) způsobujícím rakovinu děložního čípku a genitální bradavice.

 • očkujeme vakcínami Silgard, a Gardasil 9
 • očkujeme se celkem 3x během šesti měsíců (do 14 let věku v době aplikace první dávkypouze 2x)
 • očkování je optimální provést před zahájením sexuálního života
 • je však možné očkovat i ženy starší – až do 45 let věku
 • Česká gynekologická a porodnická společnost doporučuje očkování všem ženám.které podstoupí nebo podstoupily konizaci děložního čípku pro přednádorový stav
 • před očkováním dívek není nezbytné gynekologické vyšetření

 

Dívkám ve věku 13 – 14 let (v době aplikace 1. dávky), stačí aplikovat pouze dvě dávky a obě jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. . Očkování není vázáno na žádně gynekologické vyšetření.

Pokud je Vám více než 14 let, je potřeba aplikovat tři dávky

Druhá dávka následuje 2 měsíce po první a třetí dávka pak za půl roku od první.Každá dávka se platí zlvášť.

Jednotlivé pojišťovny poskytují příspěvky na očkování. Konkrétně je třeba se informovat u Vaší pojišťovny.


nitrodelozni.jpg

Nitroděložní hormonální systémy jsou nitroděložní tělíska ve tvaru písmene T, jejichž vertikální část je tvořena válečkem uvolňujícím denně pravidelné malé množství hormonu. Tento hormon působí pouze ve svém bezprostředním okolí, tedy především na děložní sliznici. Do krevního oběhu se vstřebává jen zcela minimálně – odpadá riziko nežádoucích účinků systémové hormonální antikoncepce či substiční terapie.

V současné době můžeme nabídnout systémy funkční tři nebo pět let

Nitroděložní hormonální systémy se používají nejen jako kontracepční prostředky (k zabránění otěhotnění), ale s výhodou i k řešení potíží v období klimakteria, při nadměrném menstruačním krvácení a k ochraně endometria před hyperplazií (nadměrné zesílení sliznice dělohy) během substituční léčby přípravky obsahujícími estrogeny.

Tělíska se zavádějí ambulantně pomocí speciálně navrženého zavaděče, zavedení tělíska jesnadné . Odstranění je stejně tak snadné pomocí tenkých vláken, připevněných k tělísku. Po odstranění dochází u žen ve fertilním období krychlému návratu plodnosti.

V prvních měsících po zavedení se někdy vyskytuje nepravidelné slabé špinění v průběhu cyklu. Toto špinění většinou spontánně ustupuje a většina uživatelek nakonec nemá žádnou nebo jen velmi slabou menstruaci.

Díky pravidelnému uvolňování hormonu jsou odstraněny hlavní nedostatky obyčejných tělísek používaných v minulosti, tedy zesílení menstruace a riziko zánětu vnitřního genitálu a bolesti při menstruaci, byla li před tím přítomna.

 


antikoncepce-1200x741.jpg


Poradíme Vám s výběrem vhodné antikoncepce.


V závislosti na anamnéze, zdravotním stavu a Vašich preferencích Vám můžeme nabídnout:

 • estrogen-gestagenní kombinovanou antikoncepci ve formě
  • tablet
  • náplastí
  • vaginálních kroužků
 • gestagenní antikoncepci ve formě tablet nebo injekcí
 • postkoitální antikoncepci – první pomoc v podobě jediné tablety až do 5 dnů odnechráněného styku
 • nitroděložní tělíska s obsahem mědi, stříbra nebo zlata
 • nitroděložní hormonální tělíska
 • informace o možnosti laparoskopické sterilizace
 • informace o možnosti umělého ukončení gravidity „potratovou pilulkou“


Co dělat, když se pilulka vezme dříve, později, nebo se úplně zapomene?


Účinnost hormonální antikoncepce závisí na pravidelnosti užívání pilulek.

Pilulky je potřeba brát každý den přesně ve stejnou dobu (některé antikoncepční pilulky ovšem počítají se 7 denní pauzou, ve které se pilulky neberou a přichází obvyklá menstruace), teprve pak je zajištěna téměř 100% ochrana před nechtěným otěhotněním. Může se ale stát, že si vezmete pilulku dříve než v obvyklou hodinu, nebo naopak později anebo v daný den vůbec. V takových případech vyvstává otázka „jak postupovat?“ a „jak to může ohrozit účinnost antikoncepce?“.


Obecně lze říci, že rizikovost chyby (dřívější nebo pozdější užití pilulky, zapomenutí pilulky) je závislá na tom, ve kterém týdnu vašeho cyklu se chyba stala:


1) V prvním týdnu užívání antikoncepce, který je rizikovější na případné chyby, hraje důležitou roli fakt, zda je časový rozdíl mezi užitím pilulek větší než 24 + 12 hodin. Pokud časový rozdíl nepřesáhne 12 hodin (jednu pilulku si uživatelka například vezme o 6 hodin dříve a následující nejpozději o 6 hodin později než obvykle), pak by jediná odchylka účinnost ochrany narušit neměla. Další den pokračujte s užíváním pilulky v obvyklou dobu. Pokud se však v tomto týdnu vyskytne další časová nepřesnost v pravidelnosti užívání anebo pokud časový rozdíl mezi pilulkami přesáhl 12 hodin, pak je spolehlivost účinku zajištěna až od 8. dne dalšího bezchybného užívání antikoncepce. V této sedmidenní „čekací“ fázi je při pohlavní styku důležitá další ochrana před rizikem otěhotnění (například kondom).


2) V druhém týdnu užívání antikoncepce, by jedna jediná odchylka účinnost narušit neměla, a to ani v případě, že časový rozdíl mezi pilulkami přesáhne 12 hodin. Nicméně není vhodné na toto spoléhat a raději dodržujte pravidelnost v užívání vaší antikoncepce. Pokud se však v tomto týdnu vyskytne více chyb, případně se pilulka zapomene vzít vícekrát anebo má žena trávicí problémy (průjem, zvracení), pak je vhodné opět vyčkat 7 dní dalšího bezchybného užívání. Teprve od 8. dne se pak může uživatelka na účinek antikoncepce plně spolehnout.


3) Ve třetím týdnu je pak vhodné a nejjednodušší chybu se zapomenutou pilulkou vyřešit tím, že uživatelka pokračuje klasicky v užívání – bez obvyklé pauzy pro menstruaci začne užívat další balení. V tomto případě spolehlivost nebude snížena. Některé přípravky mají na konci zařazeny místo pauzy nehormonální tablety. Ty se mohou vynechat bez následků. U přípravků, které mají více než 21 hormonálních tablet, znamená první týden prvních 7 dnů, třetí týden posledních 7 dnů užívání hormonálních tablet, období mezi tím je druhý týden z pohledu výše uvedených doporučení.


Uvedená doporučení platí pro nejběžnější, ne však pro všechny antikoncepční přípravky na českém trhu (např. pro tzv. „minipilulky“, které obsahují jenom jeden hormon, nebo sekvenční přípravky). Rovněž postup při zapomenutí tabletky se může u různých antikoncepčních přípravků lišit. Je proto velmi důležité vždy věnovat pozornost informacím v příbalovém letáku.


Rizika hormonální antikoncepce


Nejzávažnějším nežádoucím účinkem hormonální antikoncepce je 2 – 4x zvýšené riziko trombembolické nemoci oproti běžné populaci. Nejvíce ohrožené v tomto smyslu jsou ženy a dívky, u kterých se vyskytuje vrozená porucha krevní srážlivosti – tzv. trombofilní stav. O výskytu trombofilního stavu u sebe a tedy o zvýšeném riziku trombembolie při užívání hormonální antikoncepce nemusí žena vůbec vědět, pokud není provedeno speciální vyšetření. Toto vyšetření TromboGen® je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze u žen s rizikem tromboembole v anamnéze.


sluzby-1200x800.jpg

Poskytujeme komplexní ambulantní péče v oborech gynekologie a porodnictví.


Created by GSiT 2017