Prosím čekejte...

Antikoncepce

antikoncepce-1200x741.jpg

Poradíme Vám s výběrem vhodné antikoncepce.


V závislosti na anamnéze, zdravotním stavu a Vašich preferencích Vám můžeme nabídnout:

 • estrogen-gestagenní kombinovanou antikoncepci ve formě
  • tablet
  • náplastí
  • vaginálních kroužků
 • gestagenní antikoncepci ve formě tablet nebo injekcí
 • postkoitální antikoncepci – první pomoc v podobě jediné tablety až do 5 dnů odnechráněného styku
 • nitroděložní tělíska s obsahem mědi, stříbra nebo zlata
 • nitroděložní hormonální tělíska
 • informace o možnosti laparoskopické sterilizace
 • informace o možnosti umělého ukončení gravidity „potratovou pilulkou“


Co dělat, když se pilulka vezme dříve, později, nebo se úplně zapomene?


Účinnost hormonální antikoncepce závisí na pravidelnosti užívání pilulek.

Pilulky je potřeba brát každý den přesně ve stejnou dobu (některé antikoncepční pilulky ovšem počítají se 7 denní pauzou, ve které se pilulky neberou a přichází obvyklá menstruace), teprve pak je zajištěna téměř 100% ochrana před nechtěným otěhotněním. Může se ale stát, že si vezmete pilulku dříve než v obvyklou hodinu, nebo naopak později anebo v daný den vůbec. V takových případech vyvstává otázka „jak postupovat?“ a „jak to může ohrozit účinnost antikoncepce?“.


Obecně lze říci, že rizikovost chyby (dřívější nebo pozdější užití pilulky, zapomenutí pilulky) je závislá na tom, ve kterém týdnu vašeho cyklu se chyba stala:


1) V prvním týdnu užívání antikoncepce, který je rizikovější na případné chyby, hraje důležitou roli fakt, zda je časový rozdíl mezi užitím pilulek větší než 24 + 12 hodin. Pokud časový rozdíl nepřesáhne 12 hodin (jednu pilulku si uživatelka například vezme o 6 hodin dříve a následující nejpozději o 6 hodin později než obvykle), pak by jediná odchylka účinnost ochrany narušit neměla. Další den pokračujte s užíváním pilulky v obvyklou dobu. Pokud se však v tomto týdnu vyskytne další časová nepřesnost v pravidelnosti užívání anebo pokud časový rozdíl mezi pilulkami přesáhl 12 hodin, pak je spolehlivost účinku zajištěna až od 8. dne dalšího bezchybného užívání antikoncepce. V této sedmidenní „čekací“ fázi je při pohlavní styku důležitá další ochrana před rizikem otěhotnění (například kondom).


2) V druhém týdnu užívání antikoncepce, by jedna jediná odchylka účinnost narušit neměla, a to ani v případě, že časový rozdíl mezi pilulkami přesáhne 12 hodin. Nicméně není vhodné na toto spoléhat a raději dodržujte pravidelnost v užívání vaší antikoncepce. Pokud se však v tomto týdnu vyskytne více chyb, případně se pilulka zapomene vzít vícekrát anebo má žena trávicí problémy (průjem, zvracení), pak je vhodné opět vyčkat 7 dní dalšího bezchybného užívání. Teprve od 8. dne se pak může uživatelka na účinek antikoncepce plně spolehnout.


3) Ve třetím týdnu je pak vhodné a nejjednodušší chybu se zapomenutou pilulkou vyřešit tím, že uživatelka pokračuje klasicky v užívání – bez obvyklé pauzy pro menstruaci začne užívat další balení. V tomto případě spolehlivost nebude snížena. Některé přípravky mají na konci zařazeny místo pauzy nehormonální tablety. Ty se mohou vynechat bez následků. U přípravků, které mají více než 21 hormonálních tablet, znamená první týden prvních 7 dnů, třetí týden posledních 7 dnů užívání hormonálních tablet, období mezi tím je druhý týden z pohledu výše uvedených doporučení.


Uvedená doporučení platí pro nejběžnější, ne však pro všechny antikoncepční přípravky na českém trhu (např. pro tzv. „minipilulky“, které obsahují jenom jeden hormon, nebo sekvenční přípravky). Rovněž postup při zapomenutí tabletky se může u různých antikoncepčních přípravků lišit. Je proto velmi důležité vždy věnovat pozornost informacím v příbalovém letáku.


Rizika hormonální antikoncepce


Nejzávažnějším nežádoucím účinkem hormonální antikoncepce je 2 – 4x zvýšené riziko trombembolické nemoci oproti běžné populaci. Nejvíce ohrožené v tomto smyslu jsou ženy a dívky, u kterých se vyskytuje vrozená porucha krevní srážlivosti – tzv. trombofilní stav. O výskytu trombofilního stavu u sebe a tedy o zvýšeném riziku trombembolie při užívání hormonální antikoncepce nemusí žena vůbec vědět, pokud není provedeno speciální vyšetření. Toto vyšetření TromboGen® je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze u žen s rizikem tromboembole v anamnéze.

Created by GSiT 2017